TIẾNG ANH 10 UNIT 8 TỪ VỰNG TOÀN BÀIVideo này cung cấp toàn bộ từ vựng của bài 8 (Tiếng Anh 10), điều này rất phù hợp cho các bạn học sinh bận rộn tự học và rèn đọc ở nhà. Sai sót là khó tránh khỏi trong quá trình thực hiện. Xin vui lòng bỏ qua cho những sai sót này và đóng góp ý kiến của bạn để hoàn thiện những video sau này. Cám ơn từ Đức Lê.

The video provides the entire vocabulary of Unit 8 (English 10), which is suitable for self-studying and reading practice at home for busy students. Mistakes are inevitable during the production. Please forgive for these mistakes and contribute your comments to define other videos in the future. Thanks from Duc Le.

Nguồn: https://mhairisimpson.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mhairisimpson.com/game/

Article Categories:
Game

All Comments

  • có unit 9 chưa thầy

    thư ngốc June 26, 2020 9:53 am Reply
  • hay

    Văn Tú Dương June 26, 2020 9:53 am Reply
  • Thank everyone having a look at this video.

    DUCLE ELT June 26, 2020 9:53 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *