Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ theo thông tư 200Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ theo thông tư 200
Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ theo thông tư 200
Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ theo thông tư 200
Hướng dẫn định khoản tài khoản 136 theo thông tư 200, tài khoản 136 là gì? Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng tài khoản 136- phải thu nội bộ, nguyên tắc kế toán, cách hướng dẫn định khoản tài khoản 136 và bài tập tài khoản 136 – phải thu nôi bộ. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp trên, giữa các đơn vị trực thuộc, hoặc các đơn vị phụ thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, các doanh nghiệp độc lập trong Tổng công ty về các khoản vay mượn, chi hộ, trả hộ, thu hộ, hoặc các khoản mà doanh nghiệp cấp dưới có nghĩa vụ nộp lên đơn vị cấp trên hoặc cấp trên phải cấp cho cấp dưới.
Điều 20. Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ.

Nguồn: https://mhairisimpson.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mhairisimpson.com/tong-hop/

Article Categories:
Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *