Lý cây đa – Karaoke quan họ Bắc Ninh – Beat chuẩnLý cây đa – Karaoke quan họ Bắc Ninh – Beat chuẩn

Ca khúc: Karaoke Lý cây đa
Dân ca quan họ lời cổ

Lời bài hát: Lý cây đa

Trèo lên quan i dốc ngồi gốc í i cây đa, ta à lý lý như cây đa í i.
Thấy i cô phú lý tình là cô mặc áo vỏ già, ta lý lý như nâu non ấy vỏ à già, ta lý lý như nâu non i.

Khăn thâm đầu dí, ta à a lý lý như đội đầu, ta à a lý lý như đội đầu ì.
Nửa thương i phú lý tình là a thương bên nọ ấy nửa sầu ta lý lý như bên kia, ấy nửa sầu ta lý lý như bên kia i.

Áo lương năm ì i cúc ta à a lý lý như viền tà, ta à a lý lý như viền tà ì.
Ai may i phú lý tình là a cho người mặc ấy hay ì là ta lý lý như em may. Ấy hay là, ta lý lý như em may i.

Chẻ tre đan nón ta à a lý lý như ba tầm, ta à a lý lý như ba tầm i.
Ai i đan i phú lý tình là cho người đội ấy hôm à rằm. Tà a lý lý như tháng giêng ấy hôm à rằm, tà a lý lý như tháng giêng.

********************************************

KÊNH VIDEO QUAN HỌ BẮC NINH

Website:
Facebook:
Youtube:

#karaokequanho #quanhobacninh

Nguồn: https://mhairisimpson.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mhairisimpson.com/am-nhac/

Article Categories:
Âm Nhạc

All Comments

  • Kaoke

    Nhã Nguyễn June 21, 2020 2:14 pm Reply
  • Nge cac bai hat quan ho dieu ly hay ma lai gie hat

    Hien Nguyenthithu June 21, 2020 2:14 pm Reply
  • Lý cây đa – Karaoke quan họ Bắc Ninh – Beat chuẩn

    Karaoke Quan Họ June 21, 2020 2:14 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *