Hướng dẫn định khoản tài khoản 152 theo thông tư 200Hướng dẫn định khoản tài khoản 152 theo thông tư 200. Tài khoản 152 là gì?,Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách  sử dụng tài khoản 152 – nguyên liệu, vật liệu. Tài khoản 152 là gì?, nguyên tắc kế toán, cách định khoản tài khoản 152 và bài tập kế toán 152- nguyên liệu, vật liệu.
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu phản ánh vào tài khoản này được phân loại như sau:

Nguồn: https://mhairisimpson.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mhairisimpson.com/tong-hop/

Article Categories:
Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *